Skip to main content
Програм је затворен

Jавни позив за финансијску подршку пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је јавни позив за подношење захтева за одобравање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године.

Захтев се подноси  у периоду од 6. јуна до 5. јула 2024. године, закључно. Право на финансијску подршку за шећерну репу, остварујe се у износу од 35.000 динара по хектару пријављене и засејане шећерне репе, а највише до 500 хектара за остварени принос од најмање 50 тона по хектару плативе шећерне репе.

Право на коришћење финансијске подршке имају правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налазе у активном статусу и да су пријавили површине под шећерном репом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава, као и да не представљају повезана лица у складу са прописом којим се уређује порез на добит правних лица.

Пољопривредни произвођач има право на коришћење финансијске подршке ако је целокупан остварени принос шећерне репе на уговореним површинама испоручио произвођачима шећера.

Произвођач шећера може поднети само један захтев за одобравање финансијске подршке на основу овог јавног позива. 

Више информација о јавном позиву можете пронаћи на линку.