Skip to main content
Програм је затворен

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС“, број 84/2017, 112/2017, 78/2018, 67/2019, 53/2021, 10/2022 и 18/2022).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга;

ТИП МЕРЕ:
Средстава која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Фебруар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 17. фебруара до 22. априла 2022. године у складу са јавним позивом објављеним на сајту Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
Решење по захтеву за одобравање пројекта доноси се у року од девет месеци од дана покретања поступка за одобравање пројекта

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
По овом Јавном позиву опредељују су средства у износу од 1.351.460.408,52 динара, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница: за сектор воћа, сектор поврћа и сектор осталих усева у износу од 5.000 до 700.000 евра; за сектор млека и сектор меса у износу од 5.000 до 1.000.000 евра. Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма. Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подршка кроз Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, додељује се како би корисници кроз техничка побољшања и улагања у нове механизације и технологије повећали продуктивност и конкурентност пољопривредне производње. Поред тога, газдинства ће ускладити и са скупом националних услова али и са ЕУ стандардима заштите животне средине и добробити животиња.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Мером 1 су обухваћени сектори млека (млечног говедарства); меса; воћа и поврћа; сектор осталих усева, који обухвата житарице и индустријско биље, и то: шећерну репу, соју, сунцокрет, уљану репицу, уљану тикву, лан, хмељ и конопљу; сектор јаја и сектор грожђа.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и објављеним јавним позивом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација се налази на линку http://uap.gov.rs/mera-1-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
+381 11 3107013
ipard.info@minpolj.gov.rs