Skip to main content
Програм је затворен

Расписан јавни позив за подстицаје произвођачима сунцокрета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године. Захтев се може поднети у периоду од 14. октобра до 14. новембра 2022. године.

Потребно је да потенцијални корисници наведене услуге читко попуне образац који је садржан у Захтеву и доставе га Управи у затвореној коверти са назнаком имена, презимена и адресе пребивалишта, односно пословног имена и адресе седишта подносиоца захтева. Уз образац, подносиоци прилажу рачун или откупни лист, као и  потврду за испоручене и предате количине сунцокрета правном лицу или предузетнику који се бави извозом сунцокрета.

Прикупљена документација се може доставити непосредно преко Писарнице републичких органа управе у Београду (улица Немањина 22-26) или поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства, водопривреде ( Булевар краља Александра бр. 84, 11 000 Београд).

Више информација о јавном позиву можете пронаћи ОВДЕ.