Skip to main content
Програм је затворен

Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2024. годину

Влада Републике Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2024. годину. Како се наводи у Уредби, у 2024. години обавиће се мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара, ситних преживара, копитара, у свињарству, живинарству, пчеларству и у аквакултури.

Детаљније информације о начину подношења захтева за коришћење подстицаја можете погледати у самој Уредби.

Захтев за коришћење подстицаја могу се поднети Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде најкасније до 28. јуна 2024. године.