Skip to main content
Програм је активан

APEX

APEX – од 150 мил ЕУР – Европска инвестициона банка (EIB) унапређује приступачност и расположивост повољних кредитних линија кроз пласирање кредита обезбеђених гаранцијом државе. Средства су намењена за финансирање извозно оријентисаних малих и средњих предузећа, али и предузећа у фазама раста и развоја.

Средства прва четири зајма, у укупном износу од 565 милиона евра, у потпуности су искоришћена кроз реализацију 630 кредита, а по том основу је планирано отварање 6.920 радних места.

Европска инвестициона банка (ЕИБ) је Републици Србији одобрила нови, пети Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете, па је након успешно рализоване прве транше од 150 милиона евра одобрена друга трaнша кредита у износу од 150 милиона евра. Средства овог кредита намењена су инвестирању у набавку материјалне имовине, нематеријална улaгања, развој дистрибутивне мреже и трајна обртна средства.

Новина код ове кредитне линије је покренута иницијатива под називом „Послови за младе Западног Балкана“. На тај начин део средстава је опредељен и за пројекте који буду испуњавали критеријуме -да мало предузеће запошљава најмање једну младу особу која се као незапослена водила у евиденцији Националне службе за запошљавање, средње две, а предузеће средње тржишне капитализације пет младих особа или да су у последњих шест месеци обезбедили стручно усавршавање или праксу за најмање две младе особе без претходног радног искуства у струци (4 за средња предузећа и 10 за предузећа средње тржишне капитализације).

Кредити се одобравају у износу до 12.500.000 евра, уз максималан рок отплате који није дужи од целокупног трајања финансираног пројекта у економском и техничком погледу, при чему минимални период коришћења износи 2 године, грејс период до 2 године и каматну стопу: променљива – око 3,0% , а за пројекте који испуњавају критеријуме иницијативе „Послови за младе Западног Балкана“ око 2,3%.

Више информација: https://www.nbs.rs/internet/latinica/40/40_2/40_2_2.html