Програм паметни почетак

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА:

Mикро и мала привредна друштва и тимови

ТИП МЕРЕ:

Бесповратна средства у максималном износу од 85% од одобреног буџета пројекта (максимално до 30.000 евра), док најмање 15% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 60 дана од дана расписивања јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 60 дана од затварања јавног позива

 ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: /

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Кроз Паметни почетак одобрава се до 30.000 евра, односно до 85% укупно одобреног буџета пројекта. Најмање 15% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

У 2021. години Фонд планира да пилотира нови програм – Паметни почетак – који је намењен неформалним тимовима и новооснованим и младим предузећима у најранијим фазама развоја њихових иновативних идеја. Циљ овог програма је, да се уз помоћ финансијске подршке, идеје развију до нивоа прототипа или производа најмање употребне вредност (енг. Minimum viable product – MVP), спроведе истраживање тржишта и развије валидан пословни план како би се унапредио квалитет ових идеја за следећу фазу развоја иновативних активности.

Детаљније информације биће доступне након дизајна Програма.

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за Програм паметни почетак су следећи:

  • Потенцијални подносиоци пријаве су неформални тимови, састављени од највише 5 чланова или микро и мала предузећа, не старије од 3 године у тренутку подношења пријаве. У случају да финансирање буде одобрено неформалном тиму, они ће бити у обавези да региструју предузеће које ће бити носилац пројекта.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Jавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма паметни почетак са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

office@inovacionifond.rs