Програм раног развоја

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ И ТИМОВИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

6 милиона евра (средства се деле са Програмом суфинансирања иновација, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 15.06.2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 31.08.2020. године до 15 часова

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Кроз Програм раног развоја одобрава се до 80.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта. Најмање 30% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% од одобреног буџета пројекта (максимално до 80.000 евра), док најмање 30% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);Опрема и материјал за истраживање и развој;Пословни простор и подршка пословању;Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;Стручњаци/саветници за истраживање и развој;Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за Програм раног развоја су следећи:

  • Mикро или мало привредно друштво у већинском приватном и већинском српском власништву (51% или више) основано у Србији и не старије од пет (5) година у тренутку подношења Пријаве,

или

  • Тим који се састоји од највише 5 чланова (особа).

У случајевима где је Пријава поднета од стране тима (који још увек није формално и легално успостављено привредно друштво), примењиваће се следеће:

  • Уколико је финансирање одобрено, Подносиоци Пријаве ће бити у обавези да оснују привредно друштво које ће бити корисник гранта и правно одговорна за спровођење пројекта;
  • Новоосновано привредно друштво мора бити најмање 51% у власништву чланова тима који су поднели Пријаву (проценат власништва између чланова тима је предмет њиховог договора);
  • Новоосновано привредно друштво мора бити најмање 51% у приватном власништву и у већинском српском власништву.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма раног развоја са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

Тел: +381 11 655 56 96

 E-mail: minigrants@inovacionifond.rs