Програм суфинансирања иновација

Програм је У ПРИПРЕМИ

ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: –

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм суфинансирања иновација биће расписан у априлу 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  60 дана од дана расписивања јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Кроз Програм суфинансирања иновација одобрава се до 300.000 евра, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта. Најмање 40% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 60% од одобреног буџета пројекта (максимално до 300.000 евра), док најмање 40% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска средства за комерцијализацију истраживања и развоја. Програм има за циљ даљи развој постојећих иновативних предузећа заснованих на знању, подстицање успостављања сарадње са међународним партнерима и повећање броја технолошких компанија.

Средства одобрена кроз Програм суфинансирања иновација се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);Опрема и материјал за истраживање и развој;Пословни простор и подршка пословању;Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;Стручњаци/саветници за истраживање и развој;Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за Програм суфинансирања иновација су следећи:

  • Правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
  • Микро, мало или средње привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије, не укључујући новооснована привредна друштва како је дефинисано у овом закону;
  • Приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija

 

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

Тел: +381 11 655 56 96

  E-mail: matchinggrants@inovacionifond.rs