Промоција извоза

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ММСП У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ИЗ ПРЕХРАМБЕНОГ СЕКТОРА И СЕКТОРА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ – ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА КОЈА КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ СВОЈИХ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ МОГУ ДА УВЕЋАЈУ СВОЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ ЗА ИЗВОЗ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 150.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:  децембар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  23. фебруар 2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: /

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што у оквиру једне пријаве мора да аплицира за више од једне активности Кориснику може бити одобрен максималан износ од 10.000.000,00 РСД за све активности из Плана интервенција, а по његовом коначном одобрењу.

ТИП МЕРЕ:

Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим Програмом могу се доделити у вези са реализацијом пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно мера интервенција које се односе на:

Консултантску подршку за активности извозног маркетинга

Анализа тржишта и производног асортимана Корисника ради извоза на циљана тржишта;

Израда анализе пласмана производа, укључујући private label дистрибутивне канале;

Израда маркетинг плана и идентификација дистрибутивних канала на циљаном тржишту и успостављање контаката са дистрибутерима;

Израда плана брендирања производа према циљаном тржишту;

Маркетиншке активности на промоцији бренда или производа Корисника предвиђене планом маркетинга или планом брендирања;

Дизајн и редизајн производа, паковања и амбалаже ради прилагођавања регулаторним захтевима циљаног тржишта или анализи тржишта и маркетинг плану или плану брендирања.

Средства по овој активности се не могу користити за трошкове израде амбалаже или етикета и трошкове израде штампаног и другог промотивног материјала.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Овим Програмом РАС ће обезбеђивати институционалну подршку малим и средњим предузећима, која су извозно оријентисана и која желе да повећају обим свог извоза. Програмом ће бити обухваћене активности које се односе на оспособљавање и излазак привредних друштава на нова тржишта, односно, повећање обима њиховог извоза, као и повећање њихове конкурентности на међународним тржиштима.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/Izvoz и верификацијом интернет адресе. Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1- Пријава за учешће у Програму. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве, заводни број пријаве и Уговор о поверљивости информација.  Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети пријаву.

Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што је у обавези да аплицира за минимум две активности које су дефинисане као прихватљиве

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

http://ras.gov.rs/rs/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-podrshke-privrednim-drushtvima-za-promotsiju-izvoza-u-2020-godini