Стари занати

Програм је У ПРИПРЕМИ

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ЗАДРУГАМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 8.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: III квартал 2020

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  /

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: /

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Субвенције у износу од 300.000, 400.000 и 600.000 РСД

ТИП МЕРЕ: Основни циљеви Програма су: 1)  очување и унапређење заната који су традиционални у Републици Србији; 2) повећање броја запослених лица која располажу знањем и вештинама традиционалних заната; 3)  промоција производа и услуга традиционалних заната.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Субвенције намењене за очување развој традиционалних заната користе се за следеће намене:

            1) за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима;

            2) за промоцију производа и услуга традиционалних заната

Средства утврђена овим програмом додељују се бесповратно и представљају de minimis државну помоћ. De minimis државна помоћ која се додељује у облику бесповратних новчаних средстава изражава се у бруто износу, тј. у износу пре одбитка пореза и других накнада

УСЛОВИ:

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти, под условом да се налазе:

(1) уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), са активним статусом

(2) у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности (у даљем тексту: Евиденција) која се води у Министарству привреде (“Службени гласник РС“, број 56/12).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту :

КОНТАКТ:

Славица Ђурђевић

slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs

контакт телефон: 011/2644944

Ана Гемаљевић

ana.gemaljevic@mtt.gov.rs

контакт телефон: 011/2644944