Стари занати

Програм је У ПРИПРЕМИ

Програм распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години

Субвенција за пројекте за очување и развој традиционалних заната

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

ЦИЉНА ГРУПА : Привредни субјекти – привредна друштва, задруге и предузетници који испуњавају прописане услове

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   I квартал 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  /

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: /

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 8.000.000. РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Како је у припреми наведени Програм још увек нису опредељени минимални и максимални износи за које појединац може да аплицира

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Субвенције намењене за очување развој традиционалних заната користе се за следеће намене:

       1) за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима, као и

          2) за промоцију производа и услуга традиционалних заната.

Средства утврђена овим програмом додељују се бесповратно и представљају de minimis државну помоћ. De minimis државна помоћ која се додељује у облику бесповратних новчаних средстава изражава се у бруто износу, тј. у износу пре одбитка пореза и других накнада.

УСЛОВИ:

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти, под условом да се налазе:

  • уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), са активним статусом
  • у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности (у даљем тексту: Евиденција) која се води у Министарству привреде („Службени гласник РС“, број 56/12).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, биће видљива на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација

https://mtt.gov.rs/informacije/konkursi/

 

КОНТАКТ :

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

   Анђела Роглић

    +381 11 264 55 29

    andjela.roglic@mtt.gov.rs

    Ана Гемаљевић

     +381 11 264 49 44

ana.gemaljevic@mtt.gov.rs