Субвенције за туристичке агенције

Програм је ЗАТВОРЕН

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије

ЦИЉНА ГРУПА: Туристичке агенције, организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Фебруар 2020 године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 20.11.2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  45 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 5.000.000,00 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Од 7 до 50 еур-а, у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на дан обрачуна, у зависности од броја ноћења, превоза и од чињенице да ли се ради о организованом  туристичком путовању, организовању дела туристичког путовања, међународног конгреса или дела међународног конгреса

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Предложени модел бесповратних средстава спроводи се кроз доделу средстава подстицаја кориснику субвенција као начин подршке за промотивне и маркетиншке активности које су неопходне за достизање потребног нивоа промета страних туриста на територији Републике Србије.

УСЛОВИ:

Право на доделу субвенција могу да остваре туристичке агенције организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу (у даљем тексту: корисник субвенције).

Субвенције се додељују као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13 /10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Обавештење о начину спровођења Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији РС и потребни обрасци могу се преузети са сајата Министарства трговине, туризма и телекомуникација: https://mtt.gov.rs/saopstenja-najave/subvencije-turistikim-agencijama/

КОНТАКТ : Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 Ивана Аврамов Бјелица

+381 11 3122 867

ivana.avramov@mtt.gov.rs