Такмичење – Најбоља технолошка иновација

Програм је ЗАТВОРЕН

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ У 2020. ГОДИНИ

НА ТАКМИЧЕЊУ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ  ПРЕДУЗЕТНИЦИ, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА, ВИСОКОТЕХНОЛОШКЕ КОМПАНИЈЕ, СРЕДЊОШКОЛСКИ И СТУДЕНТСКИ ТИМОВИ

ТАКМИЧЕЊЕ СПРОВОДИМинистарство просвете, науке и технолошког развоја РС у сарадњи са институцијом која испуни прописане услове из јавног конкурса

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 15.000.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 15. мај 2020. године за категорију реализоване иновације; 15 јуни 2020. године за иновативне идеје;

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 5 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 15.000.000,00 бесповратних средстава

ТИП МЕРЕ: Бесповратна буџетска средства која су намењена за финансирање послова организације, реализације и промоције завршних активности укључујући и наградни фонд за добитнике грантова о којима одлучује жири такмичења

НАМЕНА ПРОГРАМА: Такмичење за најбољу технолошку иновацију пружа шансу свим физичким и правним лицима, средњошколским и студентским тимовима да квалитет својих бизнис идеја провере и упореде у односу на друге. Такмичење је намењено промоцији предузетништва у Србији и развијању свести о важности иновативности, познавању савременених технологија и организационих решења, као основе свеукупног напретка нашег друштва. Основни циљ је да се већем броју потенцијалних технопредузетника, физичким или правним лицима, укаже на све могућности али и препреке, као и послове које је неопходно обавити, да би се, наизглед, атрактивна идеја, довела до реализације на тржишту. Те неопходне претходне активности у себе укључују и организовање радних тимова, образовање, испитивање тржишта,  припреме бизнис планова, рада са савременим информатичким алатима и друге. Знања стечена током такмичења учесници могу користити и при анализи потенцијала својих других идеја, тако да корист од учешћа на такмичењу није једнократна.Такмичење траје целе календарске године и да би се успешно провело, неопходно је испоштовати, као и претходних година устаљен календар, везан за рад организационог тима и самих учесника, а све се завршава крајем децембра финалом у живом преносу на РТС-у.

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају заинтересоване институције самостално или као конзорцијум од две или више институција. Институције које желе да конкуришу морају да испуне следеће услове:

1) да има/ју формиран организациони тим од најмање пет чланова са искуством у организацији сличних такмичења и обука у трајању од 5 година;

2)  да има/ју креирану веб адресу преко које ће се вршити пријава тимова, и преко које ће се пратити све активности у вези са организацијом такмичења;

3) да има/ју обезбеђену  базу рецензената за оцену предложених иновација од најмање 100 рецензената који покривају 10 различитих научних и техничко-технолошких области ;

–  пожељно  је да предложени рецезенти имају искуства у рецензирању и међународних пројеката.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2020 години се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/tehnoloski-razvoj-2/inovaciona-delatnost/ и http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

КОНТАКТ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Марина Вукобратовић Каран

Teл: +381 11 3616 526

E-mail: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs