Skip to main content
Програм је активан

Подршка за несметано спровођење образовно васпитног рада кроз унапређење квалитета образовања у средњим школама путем програма дуалног образовања

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Средња школа “Лукијан Мушицки” Темерин, Општина Темерин, Привредна комора Србије- Филијала Нови Сад, Министарство просвете и образовања РС

НАЗИВ ПРОГРАМА : Подршка за несметано спровођење образовно васпитног рада кроз унапређење квалитета образовања у средњим школама путем програма дуалног образовања

ЦИЉНА ГРУПА : Млади средњошколског узраста од 15 до 19 година.

ТИП МЕРЕ : бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : 2021. година

РОК ЗА ПРИЈАВУ : Током целе године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : Пре почетка школске године

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 2.600.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 5.000,00 РСД месечно, током трајања школовања ( од прве до треће године)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Општина Темерин – ресор за образовања и предшколске установе, од 2014. године додељује подстицајна средства средњошколцима из Темерина за упис у прву годину машинског смера Средње школе „Лукијан Мушицки“ у Темерину, смерови: аутомеханичар, заваривач и од 2017. године оператер машинске обраде. Подстицајна средства су у износу од 5.000 динара месечно и исплаћују се у току прве школске године. Од школске 2019/2020. године (а усвојено је да тако буде и сваке наредне године) уведен је нови смер – оператер обраде дрвета који функционише по дуалном моделу образовања. Сви ученици иду редовно на праксу у фирме: „Tim cop“, „FKL“, Popović Company DOO“ и др. које су им обећале наставак стипендирања за оне најбоље, као и радно место по завршетку школовања. Општина Темерин – ресор за образовање и предшколске установе, од 2005. године додељује студентске стипендије и једна је од првих општина која је почела са том праксом.
НАМЕНА ПРОГРАМА : Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања.

УСЛОВИ : Млади средњошколци морају похађати Средњу школу “Лукијан Мушицки” у Темерину на наведеним смеровима.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : https://sslmusicki.edu.rs/

КОНТАКТ :
Наташа Глигориевић
natasa.gligorevic@temerin.rs
0628841523