Skip to main content
Програм је активан

Локално економски развој

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Општинска управа општине Топола

НАЗИВ ПРОГРАМА : Локално економски развој-Мере активне политике запошљавања и Развој женског предузетништва

ЦИЉНА ГРУПА : Право на коришћење бесповратних средстава имају жене предузетнице, микро, мала и средња предузећа која послују на територији општине Топола.

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : март 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : мај 2021

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : јун 2021

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 12.460.000,00 дин, а за директне подстицаје 10.800.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : У ПРИПРЕМИ

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Бесповратна средства су намењена мерама активне политике запошљавања за привредна друштва која ће запослити лица из теже запошљивих категорија (50 и више година).Такође бесповратна средства су намењена и развоју женског предузетништва,за жене покретаче иновационог предузетништва.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Смањење стопе незапослености и развој женског предузетништва

УСЛОВИ : Услови ће бити ближе дефинисани Правилником када су у питању мере активне политике запошљавања, а за Развој женског предузетништва услови ће бити дефинисани конкурсом, који ће општина расписати уколико буде обезбедила додатна средства – РС, донације и сл.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ :
Јасна Миљковић, Зора Недовић
jasnamiljkovic@topola.co, ler@topola.com
064/8614-105, 064/8614-183