Skip to main content
Програм је затворен

Подстицаји за хотелски бањски туризам

ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА У СЕКТОРУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА ПРИЈАВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У СЕКТОРУ УСЛУГA ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У БАЊСКИМ И КЛИМАТСКИМ МЕСТИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Развојна агенцијаСрбије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 14.914.273.000,00 РСД бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Активан програм, почео с применом у 2019. години

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  У току календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Између 15 и 45 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: У зависности од оправданих трошкова за реализацију инвестиционих пројеката.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства, у зависности од висине оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта, Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Уредбом о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја се могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору услуга хотелског смештаја чија је минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 70 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.

УСЛОВИ:

Средства се могу доделити привредном друштву:

  • које је регистровано у Агенцији за привредне регистре;
  • које је поднело пријаву за доделу средстава и бизнис план за инвестициони пројекат за који се могу доделити средства у складу са уредбом;
  • над којим није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација,
  • коме нису додељени новчани подстицаји за исте оправдане трошкове.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су у Уредби о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Аплицирање по наведеном програму се не врши на основи јавног позива, већ достављањем попуњеног обрасца Пријаве пројекта, чији модел се може наћи на сајту Министарства привреде:https://privreda.gov.rs/dokumenta/propisi/uredbe/uredba-o-odredjivanju-kriterijuma-za-dodelu-podsticaja-radi-privlacenja-1

КОНТАКТ:

Министарство привреде

Зорица Ловрић и Луција Дујовић

Тел:+381 11 3643 788

e-mail: zorica.lovric@privreda.gov.rs и lucija.dujovic@privreda.gov.rs

Развојна агенција Србије                                                          

e-mail: office@ras.gov.rs