Skip to main content
Програм је у припреми

Субвенције за туристичке агенције

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

ЦИЉНА ГРУПА: Туристичке агенције, организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Март 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До 20.11.2022. године

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000.000,00 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:   Од 7 до 50 еур-а, у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на дан обрачуна, у зависности од броја ноћења, превоза и од чињенице да ли се ради о организованом  туристичком путовању, организовању дела туристичког путовања, међународног конгреса или дела међународног конгреса

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Предложени модел бесповратних средстава спроводи се кроз доделу средстава подстицаја кориснику субвенција као начин подршке за унапређење организованог туристичког промета туриста на територији Републике Србије.

УСЛОВИ:

Право на доделу субвенција могу да остваре туристичке агенције организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу (у даљем тексту: корисник субвенције).

Субвенције се додељују као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13 /10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14, 23/21 – др. уредбе 62/21 – др. уредбе и 99/2021 – др. уредбе).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Обавештење о начину спровођења Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета на територији РС и потребни обрасци могу се преузети са сајата Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs

КОНТАКТ :

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 Ивана Аврамов Бјелица

   +381 11 3122 867

  ivana.avramov@mtt.gov.rs