Skip to main content
Програм је у припреми

Субвенције за туристичке агенције

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА: Субвенције туристичким агенцијама.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство туризма и омладине.

ЦИЉНА ГРУПА:

Туристичке агенције, организатори туристичког путовања, регистроване у Републици Србији, које поседују прописану лиценцу.

ТИП МЕРЕ: Субвенције

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Март 2023. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 15.11.2023.године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30.11.2023.године.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000.000 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: није прецизиран Уредбом.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

  • НАМЕНА ПРОГРАМА: Субвенције се додељују туристичким агенцијама, организаторима туристичког путовања, за довођење страних туриста, по реализацији Програма путовања, а као“ de minimis“ државна помоћ.
  • УСЛОВИ: Право на доделу субвенција могу да остваре туристичке агенције, организатори туристичког путовања, које поседују прописану лиценцу.

Субвенције се додељују као државна помоћ мале вредности ( de minimis помоћ) у складу са Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћ) за обављање услуга од општег економског интереса ( „ Службени гласник РС“, бр. 99/21).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Обавештење о начину спровођења Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста и потребни обрасци моћи ће да се преузме са сајта Министарства туризма и омладине, одмах по усвајању Уредбе, која је у фази припреме.

КОНТАКТ: Ивана Аврамов, Министарство туризма и омладине,

телефон: 011/3122-867 e- mail: ivana.avramov@mto.gov.rs