Skip to main content
Програм је у припреми

Јавни позив за учешће у програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2023.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије

ЦИЉНА ГРУПА :Привредна друштва која су постојећи или потенцијални добављачи у ланцу вредности са МНК, а која послују у сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;

ТИП МЕРЕ :Овим програмом РАС, кроз суфинансирање оправданих трошкова пројектних активности, одобрава бесповратна средства ради реализације активности које су подржане овим програмом.  У зависности од врсте одобрених пројектних активности, РАС ће суфинансирати пројекте Корисника Програма кроз: рефундацију целокупног износа бесповратних средстава, а након завршетка пројектних активности.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2. квартал 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  60 дана

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  45 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 190.000.000,00 дин.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : износ de minimis државне помоћи који се додељује Кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су унапређењу пословних перформанси постојећих и потенцијалних добављача у складу са потребама купаца; и унапређењу пословног амбијента и повећању конкурентности МСП.

Програмом се суфинансирају активности Корисника које се односе на унапређење пословних перформанси које су у складу са потребама успостављања сарадње или препорукама МНК. Бесповратна средства која се одобравају у складу са Програмом могу се доделити у вези реализације пројектних активности, односно мера интервенција које се односе на улагање у материјалну имовину и/или консултантску подршку.

КОНТАКТ :

Оља Павловић – olja.pavlovic@ras.gov.rs

Марија Кабадајић – marija.kabadajic@ras.gov.rs