Skip to main content
Програм је затворен

Стандардизовани сет услуга

СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОТЕНЦИЈАЛНИМ И ПОСТОЈЕЋИМ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, ЗАДРУГАМА И КЛАСТЕРИМА

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: током целе године

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, Акредитоване регионалне развојне агенције

ТИП МЕРЕ

Програм нефинасијске подршке за потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике има за циљ унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за овај сектор. Све услуге потенцијална  и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници могу да користе у 17 акредитованих регионалних развојних агенција у  Србији и све услуге су бесплатне.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Програмом су обухваћене следеће врсте услуга:

Организацијa промотивних активности на тему предузетништва

Пружање информација у вези са: започињањем пословања, националним програмима за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, уз помоћ за подношење пријава, доступним извори финансирања (домаћим и страним) за МСПП,пословним удруживањем МСПП; иновацијама; стандардима квалитета,правним прописима и обавезама, порезима и таксама.

Обуке:

  • Обука за почетнике у пословању;
  • припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност;
  • финансијско управљање;
  • извоз – за оне који први пут извозе;
  • маркетинг и продаја;
  • електронско пословање и информационе технологије у пословању;
  • преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање;
  • иновације;
  • припрема за Јединствено европско тржиште;
  • учешће МСП у jавним набавкама.

Саветодавне услуге:

–  Помоћ при изради пословног плана за кредите за почетнике и осталих кредита код Фонда за развој,  Гаранцијског фонда Војводине и за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање,

–  Помоћ у припреми документације и пријаве за програме које спроводе Министарство привреде и Развојна агенција Србије и помоћ при регистрацији и оснивању МСПП.

Менторинг:

–  Представља заједнички рад ментора и предузећа/предузетника у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање.

Услуге по овом програму можете добити у  свакој акредитованој регионалној развојној агенцији на територији Републике Србије:

https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije

КОНТАКТ :

Развојна агенција Србије                                                          

Дубравка Живковић

+381 11 3398 484

dubravka.zivkovic@ras.gov.rs