Skip to main content
Програм је затворен

Стари занати

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

ЦИЉНА ГРУПА:   Привредни субјекти – привредна друштва, задруге и предузетници који    испуњавају прописане услове

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  I квартал 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  биће опредељен Конкурсом за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2022. години

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  биће опредељен Конкурсом за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2022. години

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА :8.000.000. РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:Како је у припреми наведени Програм још увек нису опредељени минимални и максимални износи за које појединац може да аплицира

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:  Субвенције намењене за очување и развој традиционалних заната.

Средства се додељују бесповратно и представљају de minimis помоћ. De minimis помоћ се додељује у облику бесповратних новчаних средстава изражава се у бруто износу, тј. у износу пре одбитка пореза и других накнада.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Још увек није опредељена намена будући да је у припреми Програм распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2022. години.

УСЛОВИ:

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти, под условом да се   налазе:

1) уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), са активним статусом,

2) у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности (у даљем тексту: Евиденција), односно који имају сертификат министарства надлежног за послове привреде, издат у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, бр. 21/05, 1/10 и 56/12).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, биће видљива на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација:    https://mtt.gov.rs/sekcija/2220/konkursi.php.

КОНТАКТ :

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Анђела Роглић

+ 381 11 3621 884

andjela.roglic@mtt.gov.rs

Андрија Јовановић

+381 11 264 55 29

andrija.jovanovic@mtt.gov.rs