Skip to main content
Програм је затворен

Јавни позив за избор коизлагача за наступ на САЈМУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТАРИХ ЗАНАТА који ће се одржати на Новосадском сајму

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА: Удружења предузетника из АП Војводине која се баве очувањем традиције и баве се старим и уметничким занатима.

ТИП МЕРЕ : Могућност бесплатног учешћа на овој манифестацији.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: од 21.-22.03.2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 15. МАРТА  2022. ГОДИНЕ

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  18.03.2022.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:  Покрајински секретаријат за привреду и туризам  као покровитељ САЈМА ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТАРИХ ЗАНАТА који ће се одржати на Новосадском сајму, нуди Вам могућност бесплатног учешћа на овој манифестацији. Циљ организовања сајма је окупљање: удружења предузетника и занатских радњи који се баве старим и уметничким занатима са територије АП Војводине. Подршком и наступом на Сајму предузетништва и старих заната, Покрајински секретаријат за привреду и туризам жели да унапреди те секторе привреде, у излагачком делу кроз обезбеђење штандова у хали „Мастер центра“ Новосадског сајма, као и учешћа у стручном делу програма који ће обухватити актуелне теме законодавства…

НАМЕНА ПРОГРАМА: Право наступа на резервисаним  штандовима Cекретаријата имају:

Удружења предузетника из АП Војводине која се баве очувањем традиције и баве се старим и уметничким занатима.

Излагачима ће на  штандовима бити обезбеђено заједничко представљање и излагачко место. Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута и промотивног материјала.

УСЛОВИ: Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза; Извод из регистра код АПР;  предузетници регистровани на подручју АП Војводине.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://spriv.vojvodina.gov.rs/category/javni-pozivi/

КОНТАКТ : jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

телефон: 021 4874481