Skip to main content
Програм је затворен

Јавни позив за избор коизлагача за заједнички наступ на 12. Међународном сајму вина-BEOWINE

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор коизлагача за заједнички наступ на 12. Међународном сајму вина-BEOWINE, који ће се одржати у периоду од 25. до 26.03.2022. године у оквиру 43. Међународног сајма туризма у Београду

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА:

  1. Удружења винара из АП Војводине која у свом саставу имају најмање 15. чланица -винарија уписаних у вински регистар;
  2. Произвођачи традиционалних – прехрамбених производа.

ТИП МЕРЕ: Коизлагачима ће на штанду бити обезбеђено заједничко представљање и излагачко место.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: од 25. до 26.03.2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 10. МАРТА  2022. ГОДИНЕ.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 14.03.2022.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће на свом штанду, на сајму у Београду представити винаре и произвођаче традиционалних – прехрамбених  производа из Аутономне покрајине Војводине.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Право наступа на резервисаним  штандовима Cекретаријата имају:

  1. Удружења винара из АП Војводине која у свом саставу имају најмање 15. чланица -винарија уписаних у вински регистар;
  2. Произвођачи традиционалних – прехрамбених производа.

Излагачима ће на  штандовима бити обезбеђено заједничко представљање и излагачко место. Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута и промотивног материјала.

УСЛОВИ: Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза; Извод из регистра код АПР;  удружења винара и  произвођачи традиционалних – прехрамбених  производа регистровани на подручју АП Војводине.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://spriv.vojvodina.gov.rs/category/javni-pozivi/

КОНТАКТ : jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

телефон: 021 4874481