Skip to main content
Програм је затворен

Конкурс за набавку механизације и опреме у воћарству и виноградарству

Покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години.

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа и грожђа под системом противградне заштите као и набавка нове механизације за воћарско-виноградарску производњу у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години.

Висина и намена средстава

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ од 80 милиона динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60 одсто од прихватљивих трошкова инвестиције, а за подносиоце пријаве као што су жене, млађи од 40 година и они који раде на подручјима са отежаним условима рада, до 70 одсто. У случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60 одсто од прихватљивих трошкова инвестиције.

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 5.850.000 динара, а минималан износи 200.000 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 333.000 динара без ПДВ-а.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 18.4.2023. године.

Више информација ОВДЕ.