WB EDIF

Програм је АКТИВАН

 

WB EDIF (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility) је програм који је покренула Европска унија са циљем да малим и средњим  предузећима у земљама Западног Балкана омогући лакши приступ финансијским  средствима.

Програм обухвата:

  • финансирање капитала МСП усмерена на иновативне компаније у почетној фази рада и већ успостављена предузећа у фази раста;
  • Давање зајмова МСП, обезбеђивањем наменских кредитних линија и техничке подршке партнерским финансијским институцијама и МСП;
  • Услуге подршке, које обухватају регулаторне и саветодавне услуге у циљу подржавања предузетничких капацитета и јачања пословног екосистема.

Више информација: http://www.wbedif.eu/about-wbedif/