Skip to main content
Програм је затворен

JАВНИ ПОЗИВ У ФОРМИ ИЗАЗОВА ЗА ИНОВАТИВНЕ ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ

ЕУ ЗА ЗЕЛЕНУ АГЕНДУ У СРБИЈИ: ЈАВНИ ПОЗИВ У ФОРМИ ИЗАЗОВА ЗА иновативне предлоге пројеката у области циркуларне економије  

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: УНДП у сарадњи са амбасадом Шведске и ЕИБ-ом

ЦИЉНА ГРУПА :

– Локалнe самоуправe (градови или општине);

   – Јавна комунална предузећа;

   – Привредни субјекти (привредна друштва, предузетници);

ТИП МЕРЕ : Позив у форми изазова има за циљ да прикупи иновативне предлоге решењаа, која ће допринети ефикасном коришћењу ресурса, смањењу и поновноj употреби отпада у процесима производње – кроз стварање индустријске симбиозе, а све то применом принципа циркуларне економије. Ова иновативна решења ће ће убрзати зелену трансформацију привреде и друштва, односно спровођење Зелене агенде у Србији.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 23.03.2022.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 29.04.2022.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 13.05.2022. 

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  : 360.000 ЕУР

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Јавни позив је објављен у оквиру пројекта „ЕУ за Зелену aгенду у Србији“ који, уз финансијску подршку Европске уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, спроводи УНДП у сарадњи са амбасадом Шведске и ЕИБ-ом, у Области 2: Примена циркуларне економије за ресурсну ефикасност и индустријску симбиозу.“

Циљ пројекта је допринос ефикасном, инклузивном и одрживом спровођењу Зелене агенде за Западни Балкан и пратећег Акционог плана у Републици Србији, кроз широко ангажовање заинтересованих страна из различитих сектора и друштвену партиципацију.

Сам јавни позив састоји се од две компоненте.

Прва компонента Позива фокусирана је на одабир и подршку у спровођењу иновативних пословних модела, технологија и дигиталних решења која ће спровести јавна предузећа или градови и општине, у циљу ефикасног трошења ресурса кроз поновну употребу и рециклажу неопасног отпада,са посебним акцентом на биоразградивом отпаду, укључујући и муљ.

Друга компонента Позива фокусирана је на одабир и подршку малим и средњим предузећима (нпр. из угоститељског сектора, укључујући хотеле, ресторане, кафетерије), фирмама које учествују у управљању отпадом и компанијама које се баве производњом (укључујући и пољопривредна газдинства), како би се остварила индустријска симбиоза(нпр.успостављање партнерства које омогућава да се отпад или нуспроизвод неког предузећа користи као ресурс друге фирме) и примениле најбоље доступне технике за оптимизовану потрошњу ресурса и енергије. Ова компонента може да прихвати предлоге пројеката који се односе на различите врсте отпада, попут био-отпада, грађевинског отпада, пластике, папира, метала и стакла.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Техничка и финансијска подршка пројектима који испуњавају бар један од наведених критеријума:

  1. примењују нове технологије или промовишу нову примену постојећих технолошких решења у области циркуларне економије (први такве врсте у Србији);
  2. примењују нове / побољшане пословне моделе или процесе организације / производње;
  3. примењују циркуларни дизајн (дизајн за продужени животни циклус производа, дизајн за рециклажу, дизајн за демонтажу и једноставност поправки, дизајн енергетске и ефикасности у коришћењу вода, дизајн за трајност, дизајн без опасних супстанци, дизајн за надоградњу, модуларни дизајн, производња без отпада, чиста производња и др.);
  4. успостављају нове пословне моделе над производима / услугама који промовишу дељену – заједничку употребу, повећани интензитет употребе (продужену употребу) или моделе који промовишу најам/приступ пре власништва;
  5. уводе моделе, технологије или методе поновне употребе производа и материјала након истека животног века (практична поновна употреба отпада и нуспроизвода);
  6. предлажу урбана решења која повећавају ресурсну и енергетску ефикасност коришћењем тренутних токова отпада и / или енергије;
  7. предлажу решења за циркуларни урбани дизајн, укључујући циркуларну изградњу и зграде.

УСЛОВИ:      

На Јавни позив се могу пријавити:

– Локалне самоуправе (градови или општине);

     – Јавна комунална предузећа;

     – Привредни субјекти (привредна друштва, предузетници);

Сви подносиоци пријава морају бити регистровани у Србији, у складу са националним законодавством.

Кандидати се могу пријавити самостално или у конзорцијуму. У случају конзорцијума, Главни подносилац пријаве треба да буде јасно назначен, као представник Конзорцијума и контакт особа за сва питања у вези са пријавом. Главни подносилац пријаве је уједно и главни корисник средстава обезбеђених у оквиру пројекта.

Подносиоци пријава могу да поднесу највише два предлога пројекта у својству водећег подносиоца пријаве и могу да учествују у неограниченом броју пријава у својству члана конзорцијума у оквиру овог Јавног позива.

Напомена: Истраживачке институције и организације могу да се пријаве као чланови конзорцијума, у сарадњи са локалном самоуправом, јавним комуналним предузећем и/или привредним субјектом.

Важна напомена: Неће бити прихваћене  пријавеорганизација које се баве:

     – Производњом, продајом или дистрибуцијом дувана или дуванских производа,

     – Производњом алкохолних пића.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: https://zelena-agenda.euzatebe.rs/

КОНТАКТ : zelenaagenda@klimatskepromene.rs или ana.mitic-radulovic@undp.org, тел. +381 63 1018 079