Технолошки паркови окупљају мала и средња предузећа у домену високих технологија и представљају место где се повезују институције, наука и привреда.

Захваљујући технолошким парковима, малим и средњим предузећима и предузетницима је на једном месту доступна високо софистицирана опрема, а уједно им је олакшан приступ тржишту производа и услуга специфичне врсте. Предности су и близина осталих учесника у истраживачко-развојним делатностима, као и доступност актуелних научно-технолошких информација.

Пословна инкубација у Србији

Kључни приоритет за Србију представља јачање конкурентности привреде, с посебним нагласком на иновације, предузетништво и микро, мала и средња предузећа. Један од важних елемената у оквиру ширег стартап, иновационог и предузетничког екосистема у Србији представљају пословни инкубатори (ПИ). Развој овог екосистема се усклађује се приоритетима политика Владе Републике Србије. Потенцијал који имају пословни инкубатори може се искористити за подршку пословању високотехнолошким стартап компанијама, као и за пословање у процесима социјане инклузије, за подршку предузетицима из слабо заступљених и угрожених група.

У почетној фази развоја пословне инкубације у Србији до 2006. године основано je пет пословних инкубатора. Студијом о тренутном стању пословних инкубатора у Републици Србији, коју је током 2019. спровео пројекат „Подршка Европске уније развоју пословних инкубатора – ЕУБИД“, који финансира Европска унија, утврђено је да постоји 40 функционалних иницијатива пословне инкубације[1], што указује на чињеницу да је у последњих неколико година на територији читаве Србије основан значајан број нових иницијатива, као што су пословни инкубатори, научно-технолошки паркови, хабови и co-working простори.

[1] Напомена: У току писања Студије, неколико иницијатива ПИ било je у процесу успостављања у оквиру Програмa подршке отварању регионалних иновационих стартап центара који спроводи Кабинет министра за иновације и технолошки развој и нису биле укључене у истраживање ЕУБИД пројекта.

Циљ пословних инкубатора

Пословни инкубатори су центри чији је циљ да подрже отварање и развој нових предузећа. Постоји много облика инкубатора, а оно што је свима заједничко јесу услуге и стручна подршка која се пружа оснивачу предузећа како би што ефикасније започео пословање.

Ова врста подршке подразумева пружање инфраструктурне, финансијске, организационе, техничке, стручне и сваке друге помоћи у развоју нових пословних подухвата. Највећа предност пословних инкубатора је управо у томе што пружају услуге које су прилагођене потребама почетника.

Услуге које пружају пословни инкубатори

Према истраживању које је у оквиру Студије о тренутном стању пословних инкубатора у Србији спровео ЕУБИД пројекат утврђено је да пословни инкубатори пружају подршку у следећим областима: пословном планирању и оснивању компаније, истраживању тржишта, продаји и маркетингу, услугама преинкубације, обукама за развој пословних вештина, рачунарству, правним и другим сродним услугама, разним врстама саветовања (помоћ у производњи, развоју нових производа, добијању финансијских средстава, управљању интелектуалном својином), менторингу, умрежавању, итд.

Kлијенти ПИ редовно користе услуге које им се пружају, а као главну мотивацију да постану станари ПИ наводе већу видљивост, добро радно окружење и недостатак знања о управљању и пословању, као и одговарајући радни простор, бесповратна средства примљена захваљујући помоћи и подршци ПИ и везе с пословним сектором.  

Избор станара пословних инкубатора

Два најчешћа критеријума за избор корисника у ПИ су бизнис план и добар руководећи тим. Додатно, код ПИ који пружају подршку високотехнолошким стартап компанијама, оно што може да утиче на одлуку да ли ће неко постати клијент ПИ јесте и да компанија прикаже да има потенцијал за развој, као и да има иновативни пројекат.