Предлажемо да погледате програме коју су овде представљени:

  • уколико су вам неопходни кредити за трајна обртна средства, одржавање текуће ликвидности или краткорочни кредит,
  • уколико јесте или можете бити део ланца добављача мултинационалних компанија присутних у Србији или у иностранству,
  • уколико сте заинтересовани за обуке и рад са менторима у циљу налажења најбољих решења за будуће пословање.