Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништвана – Београд

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Секретаријат за привреду града Београда

НАЗИВ ПРОГРАМА : Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништвана територији града Београда за 2021. годину

ЦИЉНА ГРУПА : предузетници, микро и мала привредна друштва

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : фебруар 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 30 дана од дана објављивања Јавног конкурсa

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 30 дана од дана закључења Јавног конкурса

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 20.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 60.000,00 – 1.500.000,00 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава у максималном износу до 1.500.000,00 динара по кориснику за куповину једног или више основних средстава (машина и опреме), уз обавезу запошљавања једног незапосленог лица са пуним радним временом са евиденције Националне службе за запошљавање, са територије града Београда на период од минимум једне године.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Подршка развоју привредних субјеката, подршка запошљавању незапослених лица, афирмација и подршка женског предузетништва и родне равноправности, унапређење пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побољшање постојећих пословних линија, покретање нових предузетничких активности, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности, као и очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места, јачање конкурентности привредних субјеката, стимулисање стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва на територији града Београда.

УСЛОВИ : На Јавном конкурсу могу да учествују привредни субјекти који испуњавају следеће услове: 1) Да су регистровани и имају седиште на територији града Београда, као и да обављају делатност на територији града Београда; 2) Да су регистровани најмање годину дана до дана објављивања Јавног конкурса; 3) Да је привредни субјекат код надлежне Агенције за привредне регистре разврстан као предузетник, микро или мало правно лице; Остали услови које морају да испуне подносиоци пријавa за доделу бесповратних средстава биће дефинисани у Jaвном конкурсу за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2021. годину, који је у припреми.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ :
Мирјана Богдановић
mirjana.bogdanovic@beograd.gov.rs
011/715-73-56