Дигитална платформа за циркуларну економију

Привредна комора Србије је покренула дигиталну платформу за циркуларну економију, која је намењена привреди, и посредно ће користити представницима државне управе и локалне самоуправе и стручној јавности

Путем својих функција CE HUB учионице допринеће подизању капацитета привреде на путу промена према зеленим инвестицијама, зеленом опоравку од COVID-19 кризе и повећању конкурентости на европском тржишту применом нових циркуларних начина пословања.

CE Platforma је намењена непосредној комуникацији између компанија, као и за представљање примера добре праксе и нових идеја, преко које ће се формирати различити кластери и остварити нови пословни контакти.

Више информација: https://www.circulareconomy-serbia.com/