Privreda i turizam - Portal preduzetnistva - Ministarstvo privrede Republike Srbije

Покрајински секретаријат за привреду и туризам – бесповратна средства за привреднике

Секретаријат за привреду и туризам Aутономне покрајине Војводине расписао је 4 јавна позива намењена привредницима у 2021. години.

Кроз ове програме  предузетницима су на располагању  бесповратна средства.

Средства се могу користити за набавку опреме, репроматеријала,  набавку софтвера, осавремењавање угоститељских објеката, увођење технолошких иновација или за развој туристичког потенцијала.

Више информација:  http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi