Порески календар за март

 

У пореском календару који је објавила Пореска управа можете проверити доспеле обавезе у марту месецу

01.03.2021.

Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јануар  2021. године

05.03.2021.

Достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу

Достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец и уплата средстава

10.03.2021.

Подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец

Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ.

15.03.2021.

Плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец

Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец

Подношење пореске пријаве и плаћање доприносa за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец

Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец

Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец

Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца

Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец

Подношење пријаве о обрачун акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец

31.03.2021.

Плаћање обрачунате акцизе за период од 01. до 15. дана у месецу

Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене  зараде за фебруар 2021. године

Више информација: https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6843/poreski-kalendar-za-mart-2021-godine.html