Субвенције аутобуским превозницима

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  расписало је јавни позив за доделу субвенција намењених за подршку раду аутобуских превозника због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом коронавируса

Средства се додељују у шест једнаких месечних рата у висини од 600 евра по сваком регистрованом аутобусу за кога превозник поседује лиценцу.

Исплата ће бити извршена на наменске динарске рачуне у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Више информација: Јавни позив