Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице

Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.

Услуге су намењене младим потенцијалним или новооснованим предузетницима, старости од 18 до 30 година  као и привредним субјектима чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Пакети помоћи  састоје се  од  расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма везано за:

 • помоћ при изради пословног плана при пријави за стартaп кредите за почетнике код Фонда за развој;
 • помоћ при изради пословног плана при пријави за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години;
 • подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција;
 • саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);
 • саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);
 • саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe.

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула:

 • обука за почетнике у пословању (у трајању од два дана).
 • припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
 • финансијско управљање (у трајању од два дана);
 • извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 • маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
 • електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
 • преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
 • иновације (у трајању од једног дана);
 • припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
 • учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана)

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање тренутнe ситуацијe;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге.
 • Координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

ТРАЈАЊЕ: Крајњи рок за завршетак пакета  услуга корисницима је до 31. децембра 2021. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-sprovodenje-paketa-usluga-za-mlade-i-zene-preduzetnice