Град Бор- јавни позив незапосленима за субвенције за самозапошљавање

 

Град Бор И НСЗ расписују јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години

 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Бор – град Бор и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијала Бор у Бору

– завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,

– измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и

– у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

Више информација: JAVNI POZIV nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021.godini | Grad Bor