Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2021. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Јавни позив заинтересованим институцијама да се пријаве самостално или као конзорцијум од две или више институција за  спровођење и организацију Такмичења  за најбољу технолошку иновацију у 2021. години.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију пружа шансу свим физичким и правним лицима, средњошколским и студентским тимовима да квалитет својих бизнис идеја провере и упореде у односу на друге. Такмичење је намењено промоцији предузетништва у Србији и развијању свести о важности иновативности, познавању савременених технологија и организационих решења, као основе свеукупног напретка нашег друштва.

Основни циљ је да се већем броју потенцијалних технопредузетника, физичким или правним лицима, укаже на све могућности али и препреке, као и послове које је неопходно обавити, да би се, наизглед, атрактивна идеја, довела до реализације на тржишту. Те неопходне претходне активности у себе укључују и организовање радних тимова, образовање, испитивање тржишта,  припреме бизнис планова, рада са савременим информатичким алатима и друге. Знања стечена током такмичења учесници могу користити и при анализи потенцијала својих других идеја, тако да корист од учешћа на такмичењу није једнократна.

Такмичење траје целе календарске године и да би се успешно провело, неопходно је испоштовати, као и претходних година устаљен календар, везан за рад организационог тима и самих учесника, а све се завршава крајем децембра финалом у живом преносу на РТС-у.

Рок за подношење пријава је 8 дана од датума објављивања Јавног позива на сајту Министарства просвете,  науке и  технолошког развоја, закључно са 25.01.2021. године.

Више информација: Наука и технолошки развој – конкурси | Министарство просвете, науке и технолошког развоја (mpn.gov.rs)