Јавни позив за учешће у програму за промоцију извоза у прехрамбеној и дрвној индустији

Развојна агенција Србије  објавила је јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза у прехрамбеној и дрвној индустрији, а привредници могу да се пријаве до 23. фебруара.

За реализацију програма опредељено је 150 милиона динара. Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза креиран је како би подржао унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава. Намењен је произвођачима у оквиру прехрамбене индустрије и произвођачима у дрвној индустрији, произвођачима намештаја.

 

Циљ Програма је да се увећају приходи од извоза селектованих сектора, да се повећа степен искоришћености постојећих производних капацитета домаћих привредних друштава, као и да се унапреди њихова конкурентност и уравнотежи платни биланс Србије и повећа пласман домаћих производа на страним тржиштима.

 

Бесповратна средства која се додељују у оквиру Програма могу се доделити за реализацију пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно за мере интервенције као што су: консултантска подршка за активности извозног маркетинга, излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима и улазак на циљано тржиште, консултантска подршка за унапређење извозних способности и унапређење производних способности.

Више информација: http://ras.gov.rs/rs/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-podrshke-privrednim-drushtvima-za-promotsiju-izvoza-u-2020-godini