Skip to main content

Народна банка Србије (НБС) саопштила је да су грађани Србије у првом тромесечју ове године обавили 16,8 милиона куповина на интернету картицама и електронским новцем, чиме је потврђен наставак међугодишњег тренда раста, који у односу на исто тромесечје 2023. године износи 34,8%.

Како се наводи на сајту НБС, oд укупног броја, куповине на интернету обављене у динарима бележе раст од 31,3%, а вредност поменутих куповина увећана је за 32,7% у односу на почетак 2023. године. Посматрано апсолутно, оваквих трансакција је у првом тромесечју 2024. године укупно било 11,5 милиона, а од тог броја на интернет страницама домаћих трговаца извршено је преко 10,7 милиона куповина, у вредности од 30,5 милијарди динара.

„Када је реч о плаћањима на страним интернет страницама, забележен је пораст броја трансакција у еврима од 50,1% (3,1 милион наспрам 2 милиона плаћања) у односу на прво тромесечје 2023. године, док је њихова вредност већа за 38,4% (133 милиона наспрам 96,1 милиона евра)“ истиче се на сајту НБС.

Слично, број плаћања у америчким доларима на интернету бележи раст од 33,3% (2 милиона наспрам 1,5 милиона плаћања), док је њихова вредност већа за 29,2% (47,8 милиона наспрам 37 милиона долара) у односу на прво тромесечје 2023. године.

Додаје се и да посматрани подаци показују већинско опредељене грађана Србије за куповину у домаћим интернет продавницама, што је тренд који се наставља и у овом тромесечју.

Народна банка Србије прецизира да се у скупу података не налазе куповине плаћене поузећем робе, с обзиром на то да не располаже поменутим подацима.