Панчево додељује бесповратна средства за набавку машина и опреме

 

Град Панчево додељује бесповратна средства предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машине и опреме за 2021. годину.

Бесповратна средства се додељују за набавку искључиво нових основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности.

Под основним средствима у овом смислу подразумевају се машине и опрема, која се прибављају од привредног субјекта.

Минималан износ који се додељује је 100.000,00 динара, а максималан износ је 700.000,00 динара. Средства се додељују највише до 50% вредности купопродајне цене основних средстава, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Пријава са пратећом документацијом може се поднети до утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2021. године.

Више информација: Јавни позив