Почетак пријема финансијских извештаја за 2020. годину путем посебног информационог система

Сва правна лица и предузетници који књиге воде по систему двојног књиговодства, сагласно закону о рачуноводству, дужни су да извештаје за 2020. годину доставе Агенцији за привредне регистре (АПР) искључиво у електронском облику, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.
Од ове године су обвезници достављања извештаја и стечајне масе над којима је настављен поступак стечаја у случају обуставе или закључења тог поступка над стечајним дужником, односно стечајне масе које имају свој засебни матични број.
Како последњи дан за предају извештаја за статистичке потребе ове године истиче у недељу, 28. фебруара, пријем извештаја биће омогућен закључно са 1. мартом 2021. године.
Корисницима је од  20. јануара 2021. године, омогућен приступ апликацији за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом, односно изјаве о неактивности за 2020. годину (извештаји за 2020. годину), преко Посебног информационог система Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања тих извештаја.
Апликацији се приступа на интернет страници Регистра финансијских извештаја, преко линка: Систем за централизовано пријављивање корисника, на веб- сајту Агенције.

Више информација: https://www.apr.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.6.html?newsId=3282