Skip to main content

Министарство привреде расписало је два јавна позива на основу којих ће привредним субјектима ставити на располагање милијарду динара.

У оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години Министарство је определило 850 милиона динара за бесповратна средстава. Реч је о комбинацији гранта који чини до 20 одсто инвестиције, односно до 30 одсто за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености и повољних кредита Фонда за развој.

За почетнике у пословању Министарство је обезбедило 150 милиона динара бесповратних средстава. Програм је, такође, комбинација гранта који може чинити 30 одсто инвестиције, односно до 40 одсто укупне инвестиције за фирме из неразвијених локалних самоуправа, док ће се преостали износ финансирати из кредита Фонда.

Све информације и документација доступни су на интернет страници Министарства привреде: https://privreda.gov.rs/javni-pozivi-za-mspp-2020/

Јавни позиви ће бити отворени док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2020. године.