Skip to main content

Влада Републике Србије је 6. јуна 2024. године усвојила Уредбу о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Ова Уредба ће почети са применом од 15. јуна 2024. године. Најважнија новина је смањење трошкова накнаде за купце-произвођаче, који производе зелену енергију за сопствене потребе, док за остале потрошаче износ накнаде остаје непромењен.

Уредба прописује начин обрачуна накнаде за повлашћене произвођаче електричне енергије коју плаћају крајњи купци. Новим прописом додатно се олакшава и унапређује финансијски положај купаца-произвођача, јер се основица за обрачун накнаде заснива на нето електричној енергији, а не на преузетој електричној енергији из мреже.

„Овом Уредбом заокружили смо измене пореза и накнада који се односе на купце произвођаче, на повољнији начин за прозјумере. Купцима-призвођачима ће се повећати уштеде на рачунима за струју, односно смањиће им се рачуни за електричну енергију. Најважнија измена која се односи на купце-произвођаче је да ће од сада накнаду за повлашћене произвођаче електричне енергије плаћати на разлику предате и преузете електричне енергије из мреже. Исту измену је Влада Републике Србије до сада спровела и за обрачун ПДВ-а, акцизе, као и за накнаду за енергетску ефикасност“, рекла је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић поводом усвајања Уредбе.

Уредбом је прописано да ће се у случају негативне премије коју повлашћени произвођачи електричне енергије плаћају ЕПС-у та премија примарно користити за смањење рачуна грађана.

Извор: Данас