О Порталу предузетништва


Министарство привреде покренуло је Портал предузетништва, намењен свим предузетницима и онима који то желе да постану.
Циљ нам је да предузетници, на једном месту, добију информације о томе шта им је све потребно да започну посао, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса, али и како да остваре добре пословне резултате.

Конкурс за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу...


Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 18.06.2020. објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години. За одобравање средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години опредељена су средства у укупном износу од 100.311.257,23  динара. Више информација: http://www.upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/vest/objavljen-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-izvodjenje-radova-u-2020-godini/

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИНОВАТИВНА ПРЕДУЗЕЋА


Фонд за иновационе делатности расписао је јавни позив на који могу да се пријаве иновативна предузећа за доделу бесповратних средстава за развој иновација кроз Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација. Јавни позив је отворен до 31. августа 2020. године у 15 часова, а пријаве се подносе путем портала Фонда. Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Појединачно по пројекту додељује […]

Нови пројекат Привредне коморе Србије – Стварано у Србији


Привредна комора Србије покренула је нову акцију „Стварано у Србији“, усмерену на подршку домаћим производима и произвођачима, као и на јачање  свести потрошача о значају куповине домаћих производа. Фирме које желе да њихови производи понесу жиг „Чуваркућа“, од 16. јуна могу да се пријаве Привредној комори Србије. Више информација: http://www.stvaranousrbiji.rs/

Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта...


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало je Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверсификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.  По овом Јавном позиву опредељују се средства у износу од 2.352.150.000,00 динара, у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије, Индикативним планом позива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде […]

Подршка делатностима у области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја


Владa Републике Србије усвојила  је регулаторни оквир којим се пружа додатна подршка привредним субјектима чија је претежна шифра делатности из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја, а због отежаних економских услова услед пандемије ЦОВИД – 19. Привредним субјетима из наведених области ће бити омогућено добијање кредита Фонда за развој за текућу ликвидност и обртна средства под измењеним условима, који подразумевају […]

Подршка почетку пословања

Програми које овде можете претраживати креирани су тако да пружају онима који почињу пословање различите врсте стручне и саветодавне помоћи које ће им тај подухват учинити лакшим.

Подршка расту и развоју

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој послова које већ воде.

Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за развој иновација, дигитализацију зелену економију.

Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију

Успешне приче - Видео архива