О Порталу предузетништва


Министарство привреде покренуло је Портал предузетништва, намењен свим предузетницима и онима који то желе да постану.
Циљ нам је да предузетници, на једном месту, добију информације о томе шта им је све потребно да започну посао, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса, али и како да остваре добре пословне резултате.

Програм економксих мера


за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса Ковид 19 и подршку привреди Србије.

Потврде за лица која радне задатке обављају у периоду...


Обавештамо привредне субјекте да су дужни да сваком запосленом лицу које радне задатке обавља у периоду од 17 до 05 часова, а за које је добијена електронска сагласност МУП да је изузето од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије издају одговарајућу Потврду. Форму ове потврде можете преузети на овом линку. Послодавац који има до 100 запослених у […]

КОНТАКТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ПРИВРЕДЕ И ГРАЂАНА...


Контакт центар је јединствена контакт тачка за подношење представки из области инспекцијског надзора и притужби на рад службених лица инспекција. Преко Контакт центра можете да поднесете представку и притужбу надлежним републичким инспекцијама. Циљ Контакт центра је ефикаснија комуникација грађана и привреде са републичким инспекцијама. Лице може представку поднети преко Контакт центра анонимно или уз идентификацију. За поступање по притужби на […]

Обавештење привредним субјектима


Обавештамо привредне субјекте да сходно Наредби о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 40/20) Министарство привреде наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру. Захтеви се подносе у складу са Инструкцијом Министарства привреде Број: 023-00-188/2020-09 од 19. марта […]

Привредни субјекти имају рок данас до 15:30 часова да...


Министарство привреде обавештава привредне субјекте да рок за пријем захтева који се односи на издавање дозвола за кретање у периоду од 20 часова до 05 сати ујутру – истиче данас 20. марта, у 15:30 часова.

Обавештење у вези са ангажовањем запослених током забране кретања


Обавештавамо привредне субјекте који имају потребу за ангажовањем запослених у време забране кретања од 20 часова до пет сати ујутру да је неопходно да попуне табелу са подацима запослених за чијим радом у ноћној смени постоји потреба и пошаљу је на мејл адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs Министарства привреде. Захтев се подноси на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова (МУП). Указујемо и […]

Подршка почетку пословања

Програми које овде можете претраживати креирани су тако да пружају онима који почињу пословање различите врсте стручне и саветодавне помоћи које ће им тај подухват учинити лакшим.

Подршка расту и развоју

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој послова које већ воде.

Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за развој иновација, дигитализацију зелену економију.

Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију

Успешне приче - Видео архива