Стратешка документа

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ, СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ

Стратегијa развоја стартап екосистема Републике Србије за период 2021-2025. године

Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период 2020 – 2027.

Акциони план за период од 2021. до 2022. године за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период 2022-2027. године

Стратегијa научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Mоћ знања”

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. године

Акциони план за период 2020-2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. година

МСПП - Стратегија развоја и акциони план 2015 - 2020

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.