Стратешка документа

Стратегијa развоја стартап екосистема Републике Србије за период 2021-2025. године

Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период 2020 – 2027.

Акциони план за период од 2021. до 2022. године за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период 2022-2027. године

Стратегијa научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Mоћ знања”

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. године

Акциони план за период 2020-2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. година

МСПП - Стратегија развоја и акциони план 2015 - 2020

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.