Изградњом иновационе инфраструктуре у свим деловима Србије стварају се бољи услови за развој иновационих идеја и предузетништва.

Развој иновационе инфраструктуре је високо у агенди приоритета Владе Србије, јер отвара шансу за нове инвестиције и радна места, посебно за младе.

Циљ је да се пружи једнака шанса свима који желе да се окушају у овој области и да Србија постане економија заснована на знању и иновацијама.