Мапа организација подршке

Како до средстава, обуке, менторинга или саветодавних услуга?

На мапи организација подршке можете пронаћи званичне институција, као и друге организације, које вам могу помоћи у покретању, као и даљем развијању пословања. На нашој мапи организација подршке можете пронаћи:

акредитоване регионалне развојне агенције
пословне инкубаторе
стартап и смарт сити центре
научно-технолошке паркове.

Акредитоване регионалне развојне агенције пружају све неопходне информације у вези са започињањем пословања, о доступним изворима финансирања, националним програмима за подршку микро, малим и средњим предузећима и предузетницима – уз помоћ за подношење пријава, иновацијама, стандардима квалитета, правним прописима и обавезама, порезима и таксама. Такође, агенције нуде могућност учествовања у бесплатним обукама, саветовању и менторингу.Све услуге потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетници могу да користе у 17 акредитованих регионалних развојних агенција у Србији и све услуге су бесплатне.

Технолошки паркови окупљају мала и средња предузећа у домену високих технологија и представљају место где се повезују институције, наука и привреда. Захваљујући технолошким парковима, малим и средњим предузећима и предузетницима је на једном месту доступна високо софистицирана опрема, а уједно им је олакшан приступ тржишту производа и услуга специфичне врсте. Предности су и близина осталих учесника у истраживачко-развојним делатностима, као и доступност актуелних научно-технолошких информација.

Пословни инкубатори су центри чији је циљ да подрже отварање и развој нових предузећа. Постоји много облика инкубатора, а оно што је свима заједничко јесу услуге и стручна подршка која се пружа оснивачу предузећа како би што ефикасније започео пословање.Ова врста подршке подразумева пружање инфраструктурне, финансијске, организационе, техничке, стручне и сваке друге помоћи у развоју нових пословних подухвата. Највећа предност пословних инкубатора је управо у томе што пружају услуге које су прилагођене потребама почетника.

Регионални иновациони стартап и смарт сити центри младим предузетницима стављају на располагање најсавременији „co-working“ простор, омогућавају приступ стручној, менторској, правној, саветодавној и логистичкој подршци за покретање и вођење бизниса, и на тај начин стварају услове за развој стартап заједнице.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.