Малим и средњим предузећима и предузетницима на располагању су и програми који се спроводе у сарадњи са међународним партнерима.

Програми су намењени финансијској подршци развоју МСПП, подстицању квалитетног и одрживог запошљавања и развоју конкуретности.