Подршка локалних самоуправа

Ада

Е-пошта: predsednik@ada.org.rs
Телефон: 024/852-106
Телефон: 024/853-342
Интернет презентација: http://www.ada.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Александровац

Е-пошта: soalekn@ptt.rs
Телефон: 037/3751-029
Интернет презентација: http://www.aleksandrovac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Алексинац

Е-пошта: pr_opstina@aleksinac.org
Телефон: 018/809-001
Телефон: 018/804-107
Интернет презентација: http://www.aleksinac.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Алибунар

Телефон: 013/642-105
Интернет презентација: http://alibunar.org.rs/next/rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Апатин

Е-пошта: kabinet@soapatin.org
Телефон: 025/772-122
Интернет презентација: http://www.soapatin.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Аранђеловац

Е-пошта: kabinet@arandjelovac.rs
Телефон: 034/711-722
Интернет презентација: http://www.arandjelovac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ариље

Е-пошта: predsednik@arilje.org.rs
Телефон: 031/891-255
Телефон: 031/891-355
Интернет презентација: http://arilje.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бабушница

Е-пошта: sobabusnica@ptt.rs
Телефон: 010/385-112
Телефон: 010/385-025
Телефон: 010/385-052
Интернет презентација: http://www.babusnica.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бач

Е-пошта: predsednik@bac.rs
Телефон: 021/770-170
Интернет презентација: http://www.bac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бачка Паланка

Е-пошта: info@backapalanka.org.rs
Телефон: 021/210-1192
Интернет презентација: http://www.backapalanka.rs/index.php/lat/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бачка Топола

Е-пошта: opstina@btopola.org.rs
Телефон: 024/715-899
Интернет презентација: http://www.btopola.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бачки Петровац

Е-пошта: opstina@backipetrovac.rs
Телефон: 021/780-378
Телефон: 021/780-571
Интернет презентација: http://www.backipetrovac.rs/rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бајина Башта

Е-пошта: predsednik@bajinabasta.rs
Телефон: 031/865-280
Интернет презентација: http://bajinabasta.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Баточина

Телефон: 034/6842-118
Интернет презентација: http://www.sobatocina.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бечеј

Е-пошта: predsednik@becej.rs
Телефон: 021/6811-888
Интернет презентација: http://www.becej.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бела Црква

Е-пошта: kabinetbc@mobilpro.rs
Телефон: 013/853-346
Интернет презентација: http://belacrkva.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бела Паланка

Телефон: 018/855-023
Телефон: 018/855-549
Интернет презентација: http://www.belapalanka.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Беочин

Е-пошта: sobeocin@eunet.rs
Телефон: 021/870-260
Интернет презентација: http://www.beocin.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Блаце

Е-пошта: predsednik@blace.org.rs
Телефон: 027/371-110
Интернет презентација: http://www.blace.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Богатић

Е-пошта: opstina@bogatic.rs
Телефон: 015/7786-126
Телефон: 015/7786-119
Интернет презентација: http://www.bogatic.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бојник

Е-пошта: predsednik@bojnik.rs
Телефон: 016/821-214
Интернет презентација: http://www.bojnik.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бољевац

Телефон: 030/463-412
Телефон: 030/463-413
Телефон: 030/463-675
Интернет презентација: http://www.boljevac.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Босилеград

Е-пошта: opstina@bosilegrad.rs
Телефон: 017/877-006
Интернет презентација: http://www.bosilegrad.org/sr/vesti.aspx
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Брус

Телефон: 037/ 826-840
Интернет презентација: http://www.brus.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Бујановац

Е-пошта: info@bujanovac.rs
Телефон: 017/651-013
Интернет презентација: http://www.bujanovac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Чајетина

Телефон: 031/831-250
Интернет презентација: http://www.cajetina.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ћићевац

Е-пошта: kabinetcicevac@gmail.com
Телефон: 037/811-260
Телефон: 037/811-178
Интернет презентација: http://www.cicevac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Црна Трава

Телефон: 016/811-118
Интернет презентација: http://www.opstinacrnatrava.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ћуприја

Е-пошта: predsednik@cuprija.rs
Телефон: 035/8470-248
Интернет презентација: http://www.cuprija.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Деспотовац

Е-пошта: sodespotovac@ptt.rs
Телефон: 035 611-117
Интернет презентација: http://www.despotovac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Димитровград

Телефон: 010/361-100
Интернет презентација: http://www.dimitrovgrad.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Дољевац

Телефон: 018/4810-054
Телефон: 018/4810-055
Телефон: 018/4810-056
Интернет презентација: http://www.opstinadoljevac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Гаџин Хан

Е-пошта: info@gadzinhan.rs
Телефон: 018/860-112
Телефон: 018/861-100
Интернет презентација: http://gadzinhan.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Голубац

Е-пошта: office@golubac.org.rs
Телефон: 012/678-128
Интернет презентација: http://www.golubac.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Горњи Милановац

Телефон: 032/515-00-42
Телефон: 032/720-280
Интернет презентација: http://www.gornjimilanovac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Београд

Телефон: 011/3229-678
Интернет презентација: http://www.beograd.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Чачак

Телефон: 032/343-278
Интернет презентација: http://www.cacak.org.rs/Cacak-1-1
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Кикинда

Телефон: 0230/410-105
Интернет презентација: http://www.kikinda.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Крагујевац

Е-пошта: gradonacelnik@kg.org.rs
Телефон: 034/332-055
Телефон: 034/301-435
Интернет презентација: http://www.kragujevac.rs/Grad_Kragujevac-1-1
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Краљево

Телефон: 036/306-024
Интернет презентација: http://www.kraljevo.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Лесковац

Е-пошта: kabinet@gradleskovac.org
Телефон: 016/200-804
Телефон: 016/200-807
Интернет презентација: http://www.gradleskovac.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Лозница

Е-пошта: office@loznica.rs
Телефон: 015/879-206
Интернет презентација: http://www.loznica.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Нови Пазар

Е-пошта: office@novipazar.org.rs
Телефон: 020/318-213
Телефон: 020/320-759
Интернет презентација: http://www.novipazar.rs/lat/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Нови Сад

Телефон: 021/522-451
Телефон: 021/522-377
Интернет презентација: http://www.novisad.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Пирот

Е-пошта: kabinet@pirot.rs
Телефон: 010/305-532
Интернет презентација: http://www.pirot.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Смедерево

Е-пошта: kabinet@smederevo.org.rs
Телефон: 026/4631-115
Интернет презентација: http://www.smederevo.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Сомбор

Е-пошта: info@sombor.rs
Телефон: 025/468-133
Интернет презентација: http://www.sombor.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Суботица

Е-пошта: mayor@subotica.rs
Телефон: 024/666-677
Интернет презентација: http://www.subotica.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Ужице

Е-пошта: uprava@uzice.rs
Телефон: 031/590-142
Телефон: 031/513-959
Интернет презентација: http://www.graduzice.org/Grad_Uzice-1-1
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Ваљево

Телефон: 014/294-882
Интернет презентација: http://www.valjevo.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Врање

Телефон: 017/402-302
Интернет презентација: http://www.vranje.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Вршац

Е-пошта: predsednik@vrsac.org.rs
Телефон: 013/800-555
Телефон: 013/821-053
Интернет презентација: http://www.vrsac.com/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Зајечар

Е-пошта: sekretarica@zajecar.info
Телефон: 019/444-659
Интернет презентација: http://www.zajecar.info/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Град Бор

Е-пошта: predsednik@opstinabor.rs
Телефон: 030/423-980
Телефон: 030/423-255
Интернет презентација: http://opstinabor.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ириг

Е-пошта: opstinairig@irig.rs
Телефон: 022/400-600
Интернет презентација: http://www.irig.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ивањица

Е-пошта: opstina@ivanjica.gov.rs
Телефон: 032/664-760
Интернет презентација: http://www.ivanjica.gov.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Кањижа

Е-пошта: predsednik@kanjiza.rs
Телефон: 024/875–166
Интернет презентација: http://www.kanjiza.rs/srb/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Кладово

Е-пошта: opstina@kladovonet.com
Телефон: 019/808-066
Интернет презентација: http://www.kladovo.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Кнић

Е-пошта: opstina@knic.rs
Телефон: 034/510 113
Телефон: 064/510 163
Интернет презентација: http://www.knic.rs/index.php/rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Књажевац

Е-пошта: milan.djokic@knjazevac.rs
Телефон: 019/733-119
Интернет презентација: http://www.knjazevac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Коцељева

Е-пошта: pred_koc@ptt.rs
Телефон: 015/556-322
Интернет презентација: http://www.koceljeva.gov.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Косјерић

Е-пошта: predsednik@kosjeric.rs
Телефон: 031/781-460
Интернет презентација: http://www.kosjeric.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ковачица

Телефон: 013/661-122
Интернет презентација: http://kovacica.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ковин

Е-пошта: predsednik@kovin.org.rs
Телефон: 013/742-104
Телефон: 013/742-268
Телефон: 013/742-114
Интернет презентација: http://www.kovin.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Крупањ

Е-пошта: krupanjso@ptt.rs
Телефон: 015/581-101
Интернет презентација: http://www.krupanj.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Кучево

Е-пошта: predsednik@kucevo.rs
Телефон: 012/852-178
Интернет презентација: http://www.kucevo.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Кула

Телефон: 025/722-220
Интернет презентација: http://www.kula.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Куршумлија

Е-пошта: predsednik@kursumlija.org
Телефон: 027/381-374
Интернет презентација: http://www.kursumlija.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Лајковац

Е-пошта: opstinalajkovac@gmail.com
Телефон: 014/3433-329
Телефон: 014/3433-272
Телефон: 014/72-760
Интернет презентација: http://www.lajkovac.org.rs/web/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Лапово

Е-пошта: office@lapovo.rs
Телефон: 034/853-159
Интернет презентација: http://www.lapovo.rs/main/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Лебане

Е-пошта: predsednik@lebane.org.rs
Телефон: 016/843-027
Интернет презентација: http://www.lebane.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Љиг

Е-пошта: predsednikopstine@ljig.rs
Телефон: 014/3445-030
Интернет презентација: http://www.ljig.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Љубовија

Е-пошта: predsednik@ljubovija.rs
Телефон: 015/561-411
Интернет презентација: http://www.ljubovija.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Лучани

Е-пошта: predsednik@lucani.rs
Телефон: 032/817-333
Интернет презентација: http://www.lucani.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Мајданпек

Телефон: 030/581-240
Интернет презентација: http://www.majdanpek.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Мали Иђош

Телефон: 024/730-003
Интернет презентација: http://www.kishegyes.com/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Мали Зворник

Телефон: 015/471-300
Интернет презентација: http://www.malizvornik.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Мало Црниће

Телефон: 
Интернет презентација: http://www.opstinamalocrnice.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Медвеђа

Е-пошта: kabinet@medvedja.org.rs
Телефон: 016/891-138
Интернет презентација: http://www.medvedja.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Мерошина

Е-пошта: opstinamerosina@gmail.com
Телефон: 018/4892-023
Телефон: 018/4892-034
Телефон: 018/4892-035
Интернет презентација: http://www.merosina.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Мионица

Е-пошта: somionica@ptt.rs
Телефон: 014/3422-020
Интернет презентација: http://www.mionica.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Неготин

Е-пошта: informatikang@yahoo.com
Телефон: 019/542-024
Интернет презентација: http://www.negotin.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Нова Црња

Е-пошта: novacrnja@gmail.com
Телефон: 023/815-030
Интернет презентација: http://www.sonovacrnja.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Нова Варош

Е-пошта: opstina@novavaros.rs
Телефон: 033/62-140
Интернет презентација: http://novavaros.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Нови Бечеј

Телефон: 023/772-320
Интернет презентација: http://www.novibecej.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Нови Кнежевац

Е-пошта: nacelnik@noviknezevac.rs
Телефон: 0230/82-055
Телефон: 0230/81-557
Интернет презентација: http://www.noviknezevac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Оџаци

Е-пошта: protokol@odzaci.rs
Телефон: 025/5743-211
Интернет презентација: http://www.odzaci.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Опово

Е-пошта: kabinet@opovo.org.rs
Телефон: 013/681-091
Интернет презентација: http://www.opovo.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Осечина

Телефон: 014/451-130
Интернет презентација: http://osecina.com/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Параћин

Е-пошта: sasa_paunovic@paracin.rs
Телефон: 035/573-064
Интернет презентација: http://www.paracin.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Пећинци

Е-пошта: predsednik@pecinci.org
Телефон: 022/400-740
Интернет презентација: http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Петровац на Млави

Е-пошта: info@petrovacnamlavi.rs
Телефон: 012/331-280
Интернет презентација: http://www.petrovacnamlavi.rs/sr-rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Пландиште

Телефон: 013/861-033
Интернет презентација: http://plandiste-opstina.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Пожега

Е-пошта: predsednik@pozega.org.rs
Телефон: 031/3 811-181
Интернет презентација: http://www.pozega.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Прешево

Е-пошта: kabineti@presevo.rs
Телефон: 017/669-137
Телефон: 017/669-786
Интернет презентација: http://srb.presevo.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Прибој

Е-пошта: predsednik@priboj.rs
Телефон: 033/2445-648
Телефон: 033/2445-698
Интернет презентација: http://www.priboj.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Пријепоље

Е-пошта: predsednik@prijepolje.rs
Телефон: 033/714-073
Интернет презентација: http://www.opstinaprijepolje.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ражањ

Е-пошта: opstinarazanj@gmail.com
Телефон: 037/841-425
Интернет презентација: http://sajt.razanj.org/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Рача

Телефон: 034/751-001
Интернет презентација: http://www.raca.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Рашка

Е-пошта: info@raska.org.rs
Телефон: 036/736-460
Интернет презентација: http://www.raska.gov.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Рековац

Телефон: 035/8411-004
Интернет презентација: http://www.rekovac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Рума

Е-пошта: predopruma@ruma.rs
Телефон: 022/478-314
Интернет презентација: http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?lang=en
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Свилајнац

Е-пошта: predsednik@svilajnac.rs
Телефон: 035/312010
Интернет презентација: http://www.svilajnac.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Сврљиг

Е-пошта: jellenat018@gmail.com
Телефон: 018/821004
Интернет презентација: http://www.svrljig.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Сента

Е-пошта: info@zenta-senta.co.rs
Телефон: 024/655-444
Интернет презентација: http://www.zenta-senta.co.rs/sr/1
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Сечањ

Е-пошта: sosecanj@ptt.rs
Телефон: 023/841-111
Телефон: 023/841-113
Интернет презентација: http://www.secanj.rs/index.php/sr/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Сјеница

Е-пошта: hmujovic@yahoo.com
Телефон: 020/741278
Интернет презентација: http://sjenica.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Смедеревска Паланка

Телефон: 026/316001
Интернет презентација: http://www.smederevskapalanka.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Сокобања

Телефон: 018/830173
Интернет презентација: http://www.opstinasokobanja.com/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Србобран

Телефон: 021/731077
Интернет презентација: https://www.srbobran.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Сремски Карловци

Телефон: 021/6853000
Интернет презентација: http://sremskikarlovci.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Стара Пазова

Телефон: 022/310051
Интернет презентација: http://www.starapazova.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Сурдулица

Телефон: 017/815041
Интернет презентација: http://www.surdulica.org
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Темерин

Е-пошта: predsednik@temerin.rs
Телефон: 021/843888
Интернет презентација: http://www.temerin.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Тител

Е-пошта: bozic@opstinatitel.rs
Телефон: 021/2960186
Интернет презентација: http://www.opstinatitel.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Топола

Е-пошта: predsednik@topola.com
Телефон: 034/6811017
Телефон: 034/6811030
Интернет презентација: http://www.topola.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Трговиште

Телефон: 017/452710
Интернет презентација: http://www.trgoviste.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Трстеник

Е-пошта: kabinet.ts@trstenik.rs
Телефон: 037/711040
Интернет презентација: http://www.trstenik.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Тутин

Е-пошта: opstina@tutin.rs
Телефон: 020/811111
Интернет презентација: http://www.tutin.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ћићевац

Е-пошта: kabinetcicevac@gmail.com
Телефон: 037/811-260
Телефон: 037/811-178
Интернет презентација: http://www.cicevac.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Ћуприја

Е-пошта: predsednik@cuprija.rs
Телефон: 035/8470-248
Интернет презентација: http://www.cuprija.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Уб

Телефон: 014/411202
Интернет презентација: http://www.opstinaub.org.rs
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Црна Трава

Телефон: 016/811-118
Интернет презентација: http://www.opstinacrnatrava.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Чајетина

Телефон: 031/831-250
Интернет презентација: http://www.cajetina.org.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Шид

Е-пошта: predsednik@opstinasid.org
Телефон: 022/712-544
Интернет презентација: http://www.sid.rs/
Програми:
 • Тренутно нема активних програма подршке за ову јединицу локалне самоуправе.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.