Подршка почетку пословања

Програми које овде можете претраживати креирани су тако да пружају онима који почињу пословање различите врсте стручне и саветодавне помоћи које ће им тај подухват учинити лакшим.

Финансијска подршка (4 програма)

На овој страници представљамо програме финансијске подршке који су намењени онима који планирају да започну сопствено пословање или су привредници у почетној фази развоја.

Програми који се у континутету, последњих година, спроводе су :

Start-up програм представља комбинацију кредита и бесповратних средстава кроз који почетници могу да набаве нову или половну опрему неопходну за отпочињање пословања, финансирају текуће одржавање пословног  или производног простора као и да покрију оперативне трошкове.

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Нефинансијска подршка (1 програм)

Представљамо вам програме нефинансијске подршке који су комбинација саветодавних услуга, обука и менторинга.

Почетницима у пословању бесплатно су на располагању неопходне информације о започињању пословања, регистрацији и оснивању МСПП, помоћ у изради пословних  планова, помоћ приликом конкурисања на расположивим  националним програмима, обуке, менторинг.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.