Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за развој иновација, дигитализацију зелену економију.

Иновације (3 програма)

Влада Републике Србије стратешки је опредељена да, финансијски и нефинансијски, подстиче оснивање и развој иновативних компанија.

Иновације у привреди подразумевају примену научних сазнања, техничких и технолошких знања и инвентивности на процес производње и нове производе.

Привредна друштва, чији је производ заснован на знању и иновацијама, доприносе економском развоју и модернизацији Србије.

Дигитализација (0 програма)

Дигитализација је један од стратешких приоритета Владе Србије јер доноси бржи привредни и друштвени развој.

Захваљујући дигитализацији у свим сферама друштва отварају се нове могућности за бољи и квалитетнији живот грађана. Дигитализација доноси и јефтиније услуге, доступније знање, а уједно подстиче креативност, иновације, инклузију и модернизацију друштава.

Дигитализација такође представља прилику да се отворе нова радна места и да се спречи одлив мозгова. То је шанса за земље у развоју да ухвате корак са технолошки развијеним земљама и смање јаз у технологијама и начину пословања.

  • Тренутно нема активних програма у овој групи програма.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.