Инспекцијски надзор – права и обавезе МСПП

Како бисмо олакшали привредним субјектима да на једном месту  добију све потребне информације о правима и обавезама током инспекцијског надзора и у вези са инспекцијским надзором, и омогућили им да боље разумеју улогу и рад инспекција, у оквиру пројекта „Подршка Европске уније побољшању пословног окружења“, чије спровођење финансира Европска унија, а кофинансира Република Србија, припремљене су Смернице о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору (у даљем тексту: Смернице).

Ове Смернице имају информативну и, пре свега, превентивно-саветодавну улогу, која је основна и све значајнија функција инспекција, у складу са Законом о инспекцијском надзору и савременим стандардима инспекцијског надзора. Смернице су припремљене у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Координационом комисијом за инспекцијски надзор.

Поред Смерница, у оквиру пројекта „Подршка Европске уније побољшању пословног окружења“ припремљена је и брошура која на јасан и концизан начин даје приказ релевантног законског оквира, списак права и обавеза привредних субјеката у инспекцијском надзору, као и ток поступка по притужби на рад службеног лица инспекције.

Преузмите Смернице о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору
Преузмите Смернице о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору
Преузмите брошуру о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору
Преузмите брошуру о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору

* Ове Смернице и брошура припремљене су уз финансијску подршку Европске уније. Садржај Смерница и брошуре је искључива одговорност пројекта „Подршка Европске уније побољшању пословног окружења“ који спроводи конзорцијум који предводи НИРАС и не одражава нужно ставове Европске уније.

Пријава за вести на Порталу предузетништва

Пријавите се за наше вести и будите благовремено информисани о новим програмима подршке и новостима из области предузетништва.